şükran aydın

Ne Hissettinse O'sundur - şükran aydın -: Koçluk Nedir?

Koçluk Nedir?

https://www.nehissettinseo.blogspot.com.tr


Koçluk; karşılıklı gelişim ayrıcalığıdır!


Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun (Eflatun)


Coaching kelimesi, İngilizce’de değerli malların bir noktadan diğerine taşınması  için kullanılan bir ulaşım aracına verilen isim olarak(*) ilk kez 1500’lü yıllarda kullanılmıştır.

Koçluk Nedir? kişinin bulunduğu noktadan başka bir noktaya ulaşmasını sağlayacak bir araç/hizmet.

Kişi/danışan; içinde henüz kullanılmamış bir potansiyeli olan, bu potansiyeli kullanılması sağlandığında yeni bir değer yaratabilecek olan kişi. Beraberinde de, bulunduğu noktayı kabullenmiş, tespit etmiş ve başka hedeflere yelken açma arzusunda olan kişi.(**)

Yaşamak, içinden her an farklı uyumlarla durmadan akan bir nehir.
Ortada tarif edilebilir basit bir su varmış gibi gözükse de, gerçek böyle değil. Su, bizden ve bir de bizim dışımızdaki her şeyden oluşuyor. Sadece oluşmuyor bu iki şey, sürekli hareket ediyor. Aradaki uyum ise, ‘yaşamımızın kalitesini’ oluşturuyor.

Sözünü ettiğim uyum, her şeye sürekli paralel gitmek ya da bir şeylere boyun eğmek demek değildir. Uyum, varmak istediğimizdir, değiştirmek istediğimizdir. Uyumun her zaman aksaması da gerekmez, iyiyi daha da iyiye taşıma arzusudur bazen de.

Koçluk, zaman zaman kendimizin kendimizle ve çoğunlukla da kendimizin kendimiz dışındaki birçok şey ile iletişiminde ‘uyum sürecinin’ aksadığını hissedip, düşündüğümüzde aksayanın ne olduğunu bulmak ve onu işlemek, katkı almak üzere başvurduğumuz profesyonel bir destektir. Aslolan danışanın kendisidir.

Koçluk sürecinde koç, danışanını, evrenin sırrı onda olduğu üzere dinler. Danışanından gelen her şeyi sır kabul eder. Koçluk süreci, ‘en çok söylenen yalan, kişinin kendi kendine söylediği yalandır’ diyen Nietszche’nin sözündeki gerçeği danışanına keşfettiren bir süreçtir. “ayna ayna söyle bana benden güzel var mı” diye soran danışanına koç, kendisine yansıyan gerçek ne ise, katkısız/katıksız bir biçimde danışanına geri yansıtır. Bu etkileşim, danışanda netlik yaratır ve harekete geçmeye teşvik eder. Koçluk, danışanın şimdi nerede olduğuna ve gelecekte olmak istediği yere ulaşabilmek için neler yapmaya istekli olduğuna yoğunlaşır. Kendi gündemine odaklanan danışan, gündemiyle ilgili birçok seçenekleri farketmeye ve kendi kaynaklarını görmeye başlar.

Koçun sorumluluğu, iyi bir kulak, iyi bir ayna, iyi bir koçluk eğitimi almış olması gereken koçun, çok iyi soruları da cebinde bulundurması gerekir. Koçun, sorularını o gün evde unutmaya hakkı yoktur. Çünkü yaşamı değiştirenin yanıtlar değil, yaşamı değiştirenin sorular olduğunu öğrenmiştir. Koç, danışanın başarmak istediğini keşfederek, netleştirmek ve bu istekle o anda bütünleşmek, danışanın kendi kendini keşfetmesinde onu yüreklendirmek, danışan tarafından geliştirilen çözüm ve stratejileri ortaya çıkarmak, danışanı sorumlu ve hesap verebilir tutmaktır.

Koçluk kimin için?
Gelişim odaklı bir değişim arzusunu duyan her kişi ve kurum içindir.
Terzi olup kendi söküğünüzü dikemediğiniz oldu mu? Boyacı iseniz evinizin boyasını yapmanız gerekenin üzerinden iki baharın daha geçtiğini görmek gibi örnekleri yaşadınız mı?

Hayır diyorsanız bu soruya, çok iyisiniz devam edin.
Evet diyorsanız, bu durumlarda koç size, o odaklanmayı sağlayabilir.

Koçluk hizmetinin arz ve talebine dikkat ederseniz, ağırlıkla büyük kentlerde olmaktadır. Anneanne, babaanne, anne, baba, kardeş, çok iyi arkadaş, çok iyi dost gibi Türk toplumun sağlam insan iletişiminin zayıflamış ve yer yer de yok olmuş olmasından dolayı, büyük kentin insanı, kendini kendinde, hele ki kendini bir başkası vesilesi ile bulmak konusunda hakikaten büyük yalnızlık ve beraberinde güvensizlik duygusunu yaşamaktadır. Bugün yakınıza eğilerek kulağına söylediğiniz cümleleri yarın akşama kalmadan, televizyon programlarında duymak şeklinde ki abartılı örneği verecek kadar. Koçla çalışmanın belki en önemli yararı, özellikle büyük kentler başta olmak üzere ‘güvenebileceği bir iletişim ile’ kişinin kendi gündemindeki en önemli konusunu ele alabilme imkânı vermesidir.

Koç mesleğini, bir doktor gibi profesyonelce yaptığından, danışanın aktardığı gündemi irdelerken taraf tutmak, yanlı, olmak, duygularını işe karıştırmak riski yoktur. Mesleğini icra ettikçe koç, birden fazla danışan ve danışan gündemi ile ilgili çalışma yaparak ‘deneyim zenginliğine’ erişerek  karşılıklı gelişim ayrıcalığını keskinleştirme imkânı bulur ve sunar.


Koçluk hizmetini satın alırken nelere dikkat etmeliyim;

Yaşamınızda öncelikle ve önemle değinmek, irdelemek, değiştirmek, ulaşmak istediğiniz ya da adını tanımlayamadığınız konunuz hakkında düşünün, bunu sıralayabilecek hale gelin.

Hizmet almayı düşündüğünüz koç hakkında ne öğrenmek istiyorsanız araştırın.

Etik değerleri yüksek, güvenilir bir koç olmasını arzu  edin.

Önemli bir başka şey ise; koçun ve danışanın enerjisi, tarzı, tavrı, üslubu, çalışmanın yapılacağı mekân özellikleri gibi etkenler önemli olup, iki tarafın da ‘birbirini seçme hakkına’ sahip olduğudur. Buna göre koç ve danışan için de bir ön telefon ya da yüzyüze görüşme safhası iyi olacaktır.

Bir sonraki sayıda görüşene dek, okuduğumda çok beğendiğim iki sözle hoş kalın.

Memnuniyetsizliğinizin sizinle bedava yaşamasına izin vermeyin. 
Onu işe koşun (Thom Rutledge)


Ormana gittim, çünkü yaşamımı kasıtlı olarak yaşamak istedim. 
Derinlemesine yaşamak ve yaşamın iliğini emmek istedim, yaşam olmayan her şeyi kökünden söküp çıkarmak ve ölmeye geldiğimde, aslında yaşamamış olduğumu keşfetmemek istedim 
(Henry David Thoreau)


farkındalık koçu(*) Evered&Selman, 1989_Essential Ways That Coaching Can Help Individuals, Witherspoon&White, CCL,2003

(**) Davranış Bilimleri Enstitüsü(dbe.com.tr) sitesinden faydalanılmıştır.


Yorum Gönder