şükran aydın

Ne Hissettinse O'sundur - şükran aydın -: mürekkep acısında hissedilenler

mürekkep acısında hissedilenler


nehissettinseo

Mürekkep Acısı

Şükran Aydın
2006

 Deniz Berat


Şiirin gizemlerine girme derdini içselleştirmediğini sandığım bir ozanın yapıtı var elimde. Nasıl böyle bir yargıya vardığım sorulacak olursa, dizeler arasında diyalektik bir bütünlük oluşturamamanın acısının kitabın hepsinde demeyeyim ama çoğu şiirinde abartılı bir lirizmle kendini belli ettiğini gözlemlediğimi aktarırsam sanırım yeterli olacaktır.


Söz dizimi ve sentakstaki aksamalar içerikteki derin yapıya ulaşmayı epeyce zorluyor, yanısıra kimi kısımlarda kolay bir söyleşiye yaslanmış dizeler kopuk bir imgelem yansıtımını öncelliyor.


Aşk izleğini şiirde ele almak büyük risk içeririr. Tarih boyunca, usta şairlerce, birçok kez derinlemesine işlenmiş konular üzerine şiir kotarmak bütünsel bir poetikanın arkasına yaslanmazsa bir beyhudelik hissi uyandırabiliyor okurlarda.


Yer yer kıvılcım çakarcasına kendini ön plana çıkaran kimi imgesel buluşlar iğreti durmaktan kurtulamıyor yazık ki. 


Ya da ben öyle görüyorum diyeyim.