şükran aydın

Ne Hissettinse O'sundur 《 şükran aydın 》: Astroloji 13.09.2015 Güneş Tutulması

Astroloji 13.09.2015 Güneş Tutulması


nehissettinseo


Tutulmalar Hakkında Genel Bilgi 

ve 

13 Eylül 2015 Güneş Tutulması Etkileri?

Tutulmaların belirli kurallar çevresinde ele alındığını biliyoruz ve her tutulmanın kötücül olduğunu söylememeliyiz. Bir bakıma tutulma karanlıkta olan bir şeyin açığa çıkması biçiminde görülebilir. Tutulmalar olay bazında, hayatımızda süregelen trendleri (yavaş hareket eden Uranüs, Neptün ve Pluto transitleri, İlerletimlerle izlenebileceği gibi) hızlandırabilir, olayları başlatabilir ya da sonlandırabilir.
Bizi en çok şaşırtan şey, tutulmaların getirdiği olayların son derece tahmin edilemez olduğudur. Tutulmalar aniden gizli bir problemi ortaya koyabilirler ya da ani bir şansın ortaya çıkmasına ve hayatımızın yönünü değiştiren gelişmelerin başlamasına da neden olabilir. Bir başka deyişle, tutulmaların hayatımıza neler getirebileceğini kestirebilmemiz için doğum haritasındaki potansiyeli görmek, tutulma dönemi boyunca ortaya çıkan transit ve ilerletimlerle ilgili koşulları değerlendirmeliyiz. Böyle bir durumda tutulmaları iskambil oyunun birden gelen ve oyunumuzu değiştiren bir karta benzetebiliriz.
Tutulmaları ele alırken bize önemli ipuçlarını aşağıdaki kategorilerde değerlendirebiliriz.

Tutulma haritanızda hangi evde, hangi ev ekseninde gerçekleşiyor ?
Tutulmalar Ay'ın Kuzey ve Güney düğümleri ekseninde gerçekleşirler ve bu yüzden 6’ aya yakın bir süre ile tekrarlanırlar. Transit durumdaki ay düğümleri haritanızın hangi evinden geçiyorlarsa, tutulmalar da bu evleri öne çıkartan gelişmeleri anlatacaklardır. Örneğin Marie Curie eşini tutulmaların 1-7 ekseni üzerinde gerçekleştiğinde kaybetmiştir. Benzer biçimde Prenses Diana 8.evindeki tutulma sırasında hayatını kaybetmiştir.
1. ve 7. ev ekseni ilişkiler, kişisel kimliğimize ait konular ve evilikle ilgilidir. 2. ve 8. ev ekseninde ortaklaşa parasal konular, ilişkilerde derin duygusal yatırımlar, 3. ve 9. ev ekseni üzerinde eğitim, üniversite, hareket ve yabancılarla karşılaşma, yolculuklar vardır. 4. ve 10. ev ekseninde ev ve kariyere ilişkin konular aniden alev alabilirler. 5. ve 11. ev ekseninde çocuklar, aşk, romantizm, yaratıcılık ve grup çalışmaları yer alır. 6. ve 12. ev ekseninde de yetenekler, detaylar, çalışma koşulları, sağlık ve düzen temalarım, kayıpları ya da ruhsal gelişim olaylarını görebiliriz.

İlerletimler
Tutulmaları değerlendirirken içinde bulunduğumuz ilerletimleri de ele alabiliriz İlerletimler psikolojimizde yavaş ama sürekli bir değişimi, içsel ihtiyaçları anlatırlar. Tutulmalar bu uyku halindeki ihtiyaçların aniden yüzeye gelmesine nedenler olacaklardır. Bilindiği gibi transitler tek başlarına olay yaratıcı değillerdir. Kişinin içsel durumu kolay, akıcı ya da zorlayıcı transitlerle beraber ele alınarak dışarı yansıyacaktır. Transitler tek başlarına olaylara neden olmazlar.

Örneğin ilerletilmiş haritamızda Ay Terazi burcunda ve 3. evde yol alıyor olsun. Bu dönemde 1. ve 7. ev eksenlerinde (bu haritada Aslan/Kova ekseni) meydana gelen tutulma derecesi ilerletilmiş Ay'la sekstil açı yapıyorsa, bu yakın çevremizde aniden tanışabileceğimiz bir kişi ile yaşanabilecek ve hayatımızı yönlendirecek bir birlikteliğe de işaret edebilir. Tutulmalar haritaya beklenmedik öğeler getirmektedir.

Transitler
Özellikle yavaş hareket eden gezegenler tutulmalarla birlikte önemli gelişmelerin işaretçisi olacaklardır. Tutulmalar bu transitlerle birleştiklerinde beklenen olayın gerçekleşmesine neden olabilir, bir katalizör görevi görebilirler.

Örneğin Uranüs haritanızın tepesinde, 10. ev kesiti üzerinde dolaşırken, yine haritanızda Satürn'ün üzerinde gerçekleşen tutulma bir tutulma otorite ile ilgili problemleri ve işle ilgili beklenmedik koşulları açıklayabilir. Bu durum belki de bir yere bağlı çalışmak yerine size kendi işinizi kurmanız için gerekli olan cesareti verebilecektir. Bu değerlendirmeyi yaparken, doğum haritasının neler söylediğini, neler vaadettiğini, kısaca potansiyelini de okumamız gereklidir.

Tutulmanın hangi burçta ve hangi ev kesidinde gerçekleştiğine de bakmalıyız
Tutulmamın gerçekleştiği burç ve ev kombinasyonunu bir arada değerlendirmek önemlidir. Örneğin Koç-Terazi aksındaki tutulmalar 1. ve 7. eve benzer biçimde ilişkileri, ben-sen temalarını gündeme getirirler. Örneğin Koç- Terazi burçlarındaki tutulma sizin 4. ve 10. ev aksınızda meydana geliyorsa, bu kuşkusuz iş ortamındaki ilişki ve ortaklıkların da gündeme geleceğini gösterecektir.

Tutulma haritanızda herhangi bir gezegen üzerinde gerçekleşiyor mu ?
Her tutulma herkesi aynı oranda etkilememekte, hatta çoğumuzu ilgilendirmemektedir. Eğer tutulma doğum haritanızda herhangi bir gezegen üzerinde gerçekleşiyorsa, o zaman bu tutulma sizi doğrudan etki alanma almış demektir. Tutulmanın toleransını +1/-1 almak yerinde olacaktır. Daha geniş bir tolerans örneğin 3 derece ancak hafif bir yönelimdir ve kesin değildir. Tutulmaların diğer bir özelliği de karşıt dereceyi de etkiliyor olmalarıdır. Kısaca sadece birleşme değil, karşıt açı da ele alınmalıdır. Bu konudaki genel eğilim 4. harmonik yani birleşim, kare ve karşıt açıların en etkin olduğu yönündedir.
Ayrıca tutulma, eğer haritanızda bir açı kalıbı, örneğin büyük üçgen, T-kare ya da Yod gibi, varsa fırsatları ve tehlikeleri de beraberinde getirir. Üçgen açı yapan iki gezegeni bağlayan bir tutulma akıcı olaylar getirirken, Tkareyi bir büyük kareye dönüştüren tutulma oldukça gergin ve sorunlarım çözmeniz için gerekli olan zorlamayı de gündeme getirecektir.

Tutulmanın hangi gezegen üzerinde gerçekleştiği çok farklı yorumlara neden olur. Eğer bu gezegen haritanızda rahat konumlanmış (1., 5,. 10, ve 11. evde) ve asalet taşıyorsa (yönetici ya da yücelme durumunda ya da karşılıklı etkileşim içinde) çok daha olumlu koşullar getirir. Tam tersine rahatsız (özellikle 6., 8 ve 12. evde) ve zor açılarla rahatsızsa, tutulma oldukça yıpratıcı geçebilir.

Güneş'le açı yapan tutulmalar
Bu tutulmalar kendinize olan güveniniz, itibarınız ve yaratıcılığınız için büyük önem taşır. Tutulma sizde gizli kalan yaratıcılığı ortaya çıkarmanıza neden olabilir. Eğer Güneş rahat ettiği bir evdeyse sorun yoktur ama eğer Güneş 6. ya da 12. evdeyse sağlığınızı ve genel ruh durumunuzu zorlayacaktır. Güneş'le birleşen tutulmalar yeni başlangıçlara, yaratıcı projelere de işaret edebilir. Otorite figürleri ile ilgili olaylar, kadınlar ,için eşleri ya da partnerleri ile ilgili olaylar gündeme gelebilir. Aslan burcunun düştüğü eve de dikkat edilmelidir.

Ay'la açı yapan tutulmalar
Ay duygusal hayatı, konforumuzu ve aileye ilişkin konuları içerdiğinden bu tutulmalar bilinçaltımızı yakından etkileyecektir. Böyle zamanlarda alışkanlıklarımız, geçmişe ait taşıdığımız duygusal yükler daha fazla vurgulanır. Eğer Ay natalde zor durumdaysa, bu özel hayatımızda zorlayıcı bir döneme işaret edebilir Erkekler için eşleri ya da anneleri ile ilgili konular gündemde olacaktır. Ay'la ilgili tutulmalar ev hayaündaki ani değişiklileri, bir yere yerleşmekle ilgili konuları da anlatabilir. Yengeç burcunun düştüğü eve de dikkat edilmelidir.

Merkür'le açı yapan tutulmalar
Merkür iletişim, algı, eğitim ve zihinsel temalarla ilgilidir. Açı yapan tutulma düşüncelerinizi ne oranda iyi aktardığınızla ilgili olabilir. Eğitim hayatına ait hızlı gelişmeler, fırsat ve engellerin işareti de olabilir. Bu dönemde kısa yolculuklar, yakınlar, kardeşlerle ilişkiler de öne çıkabilir. Merkür genç insanları anlattığı için gençlerle ilgili olaylar meydana gelebilir. Yaratıcı yetenekleri ortaya dökmek bu dönem için fırsat dahilindedir. İkizler ve Başak burcunun düştüğü eve de dikkat edilmelidir.

Venüs'le açı yapan tutulmalar
Venüs sevgi, aşk, parasal konular ve değer yargılarımızla ilgili olduğu ilişkiler bu dönemde dikkat çekecektir. Bu yeni bir sevginin işareti olabileceği gibi bulunduğu eve bakmak çok önemlidir. 5. ve 11. evlerde bu örneğin bir çocukla ya da gruplarla ilişkimizi anlatabilir. 6. evde ise iş ortamı söz konusu olabilir. Bu tutulmalar sahip olduğumuz değerleri, malları da gündeme getirebilir, harcama alışkanlıklarımızı aniden değiştirebilir ya da zorlayabilir. Boğa ve Terazi burcunun düştüğü eve de dikkat edilmelidir.

Mars'la açı yapan tutulmalar
Mars klasik astrolojide iyi huylu bir gezegen olarak görülmez çünkü Mars savaşı, kızgınlığı, kazaları anlatır Bununla birlikte Mars bizim motivasyon gezegenimiz olduğu için bu dönemde fiziksel çaba ve yeni projeler öne çıkacak ve bizi oldukça yoracak demektir Belki de olumlu gözle, şimdiye kadar yapmadığımız, çekindiğimiz, cesaret edemediğimiz girişimlere başlayabiliriz. Kuşkusuz haritamızda Mars'ın açıları, ev konumu ve ne kadar rahat olduğu incelenmelidir Örneğin 6., 12, ya da 8. evdeki Mars çok rahat açılar da yapmıyorsa, kötü bir dönemi, sağlığı zora sokabilecek temaları, kazaları anlatabilir. Koç ve Akrep burcunun düştüğü eve de dikkat edilmelidir.

Jüpiter'le açı yapan tutulmalar
Deneyerek, öğrenerek ve risk alarak olgunlaşmayı anlatan Jüpiter, iyi, şans getiren özellikleri ile, fırsatlarla beraber anılır. Jüpiter'in bulunduğu alan sınırlarımızı aştığımız, iyimserliğimizi kullanabileceğimiz deneyimleri
gösterir. Tutulmanın Jüpiter üzerinde gerçekleşmesi, özellikle Jüpiter, rahat konumdaysa, dileklerin gerçekleşebileceği, heyecanlı ve iyimser gelişmelere işaret eder. Bununla birlikte,i Jüpiter'iniz sert açılar altında, ya da güçlü konumda değilse, zor bir evde yer alıyorsa, alman riskler zarar da getirebilir. Genişlemeyi anlatan bu gezegen zor konumlarında hukuki problemlere de işaret edebilir. Yine de bu gezegenin olumlu konumu ve üzerinde gerçekleşen tutulma iyimserlikle birlikte, maddi kazançlara da işaret edecektir. Eğitim hayatı ve yolculuklar da vurgulanabilir. Bu dönem hayatınıza öğretmenler, gurular ve ruhsal açıdan gelişmiş kişiler getirebilir. Yay ve Balık burcunun düştüğü eve de dikkat edilmelidir.

Satürn'le açı yapan tutulmalar
Satürn bize gerçeklerle nasıl yüzleştiğimizi, sorumluluklarımızı nasıl aldığımızı, somut düşünebilme ve bir amaca doğru nasıl organize olup, disiplinli şekilde çalışacağımızı da anlatacaktır. Olumsuz yönü ile bu gezegen en karanlık olanıdır. Engelleyen, bekleten, korkutan ve şansızlık diye özetleyebileceğimiz olayları anlatır. Satürn üzerinde gerçekleşen tutulma eğer rahat transitler, ilerletimlerle bir arada ve 6., 8., ya da 12. evde değilse olumsuz değil, yardımcı olacaktır. Satürn amaçları ve hırsımızı anlattığı için bu dönemde kariyer hayatı ya da süregelen sorumluluklar dikkat çekici olabilir. Böyle zamanlarda daha tutucu, şüpheci ve çalışkan olmak zorundayızdır. Ayrıca bu dönem hayatınıza yaşlı kişiler, öğretmenler, sert yapılı karakter ya da otorite figürleri getirebilir. Oğlak ve Kova burcunun düştüğü eve de dikkat edilmelidir.
ÖNEMLİ NOT: Satürn ötesi gezegenleri üzerinde olıışan tutulmalar kişisel değil, geniş kitleleri etkileı/en cinstedir. Bu nedenle, aşırı kişisel yorum getirmek hatalı olabilir.

Uranüs'le açı yapan tutulmalar
Beklenmedik değişiklikler, daha fazla özgürlük isteği, hayatınızı değiştiren fırsatlar, değişik düşünce ve kişisel keşifler bu dönemde ortaya çıkabilir. Bu dönemin gergin olacağını söylemeliyiz. Eğer olumlu değerlendiremiyorsanız otoritelerle çatışma, ayrılıklar ve huzursuzluk da getirecektir. Bağımsızlık isteği vurgulanacaktır. Uranüs bilgisayar, teknik konular ve Astroloji ile de ilgili olduğu için bu dönemde bu alanlara ait kişi ve konular da girebilir.

Neptün'le açı yapan tutulmalar
Neptün'le açı kuran tutulma psişik ve hassas bir döneme çekebilir. Bu dönemde rüyalar, ruhsal deneyimler yoğunlaşabilir. Neptün iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Eğer haritada zorlayıcı konumlanmışsa, hataların, aldanma ve hayal kırıklıklarının olduğu bir zamanı gösterecektir. Diğer yandan örneğin aşırı materyalist bir kişi için bu tutulma olaylara farklı bakmak, yenilenmek ve ruhsal değerler geliştirmek için fırsat sunabilir.
Haritasında su elementi yüksek kişiler için bu son derece yaratıcı ve ilham dolu bir döneme de işaret edebilir. Bununla birlikte Neptün rahat etmediği bir evdeyse hastalıklar, alkol, uyuşturucu gibi alanlarda da olay getirebilir. Kişiyi skandala, kurban olma durumuna sürükleyebilir.

Pluto ile açı yapan tutulmalar
Bu dönemin rahat olacağını söylemek zordur. Pluto değişimin, krizin ve derinliğin, mücadelenin, kontrol dışı faktörlerin gezegenidir. Böyle zamanlarda kadersel olaylar, kişinin elinde olmayan konular ortaya çıkabilir. Eğer kişi Pluto enerjisini kullanabiliyorsa, güç ve karizma elde edebilir. Bu durum haritadaki evi ve yaptığı açılarla bağlantılıdır. Eğer Pluto zor bir konumdaysa, örneğin Mars'la kare açı yapıyorsa, kişinin hayatına daha fazla şiddet ve terör girebilir. Venüs'le açı içinde olan Pluto kuşkusuz ilişkileri ve güç oyunlarını anlatacaktır. Böyle zamanlarda tutku hakimdir ama içinde olduğumuz şiddetli duyguların kurbanı olmadan bırakmayı da bilmek ya da edilen gücü kötüye kullanmamak önemlidir.

Tutulmaların etki süresi ne kadardır ?
T utulma etkisini tıpkı Güneş Dönüşü haritalarında olduğu gibi, henüz gerçekleşmeden önce de belirtecektir. Dünya Astrolojisi, politik konular ele alınırken, genel olarak tutulmalarla ilgili olarak, 1 dk = 1 yıl ölçeği ifade edilmektedir. Yani tutulma 2 dk sürmüşse etkisi de 2 yıl kadar olacaktır. Kanımca bu durum tutulma zamanı merkezde tutularak kabul edilmelidir. Örneğin tutulma 2 yıl gibi bir döneme işaret ediyorsa, bu tutulma öncesi 1 yıl ve sonrası 1 yıla yayılabilir.

Birey haritaları (natal) ele alındığında, tutulma mevsimine özellikle dikkat edilmelidir. Kabaca tutulma mevsimi Güneş ile ilgili ay düğümünün 20 derecelik bir tolerans içine girmesi ile başlar. Tutulmanın herhangi bir gezegen üzerinde birleşiyor olması, özellikle transit ay düğümünün de ilgili gezegenin üzerine gelmesi ile etkisini en yüksek dereceye çıkartacaktır. Bu durumda, eğer ay düğümü gerçek tutulma öncesinde, birleşme içindeyse, tutulmanın etkileri tutulma mevsiminden de önce belirgin hale geliyor demektir.
Ayrıca tutulma gökyüzünde hassas bir nokta da bırakır. Tutulma sonrasında ya da öncesinde bu noktaya gelen transitlere dikkat edilebilir. Bu konu özellikle dünya astrolojisinde ele alınmaktadır.
Tutulmalar düştüklerin evin konularını aniden aydınlatarak öne çıkaracaklardır. Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde tutulmaların düştükleri evlere ilişkin konuları özetleyebiliriz.

Tutulmanın gerçekleştiği ev ve Evi ilgilendiren temalar
1- Sağlık, ilişkiler, kişisel öncelikler, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar
2 -Maddi kazançlar, gelirler, menkuller, kişisel birikimler, çalışma ve kazanma kapasitesi
3- Yakınlar, kardeşler, iletişim, eğitim, yolculuklar, zihinsel konular, okuma, yazma, öğrenme
4- Ev, yakın çevre, destek verenler, baba, sona erme, güvenlik, yerleşim
5- Romantizm, flört, cinsellik, yaratıcılık, çocuklar, risk almak, eğlence, spor
6- Hastalıklar, zayıflıklar, iş ortamı, altımızda çalışanlar, hizmetçiler, yetenekleri kullanma
7- Evlilik ve çok yakın arkadaşlar, açık düşmanlıklar, pazarlıklar, davalar, ortaklıklar
8- Hayatın sonu, ölüm ve ötesi, metafizik, eşin parası ve miras, ruhsal konular, majikal güçler
9- Yolculuklar, yüksek öğrenim, yabancılar, felsefeler, egzotik şeyler, anlam arayışı, adalet
10- İş, kariyer, toplumsal roller, iyi ya da kötü şöhret, anne, başarı
11- Arkadaş gruplan, sosyal çevre ve yardımlaşma, idealler, geleceğe ait planlar, meslekten gelen para
12- Belalar, kayıplar, gizli düşmanlar, dedikodular, elde olmayan nedenlerle yıkım, ruhsal rahatsızlıklar, aydınlanma, karma şeklinde dir.

 Bu bilgiler R. Hakan KIRKOĞLU’nun kurs ve seminerlerinden derlenmiştir.

                                             

Eylül 2015 Güneş Tutulması Etkileri?

13 Eylül 2015 günü güneş tutulması 09.41 istanbul’a göre terazi burcunda yükselmekte olup kuzey yönünde bir güneş tutulması olacaktır. Türkiye den izlenemediği için süre olarak bir etkisi yoktur, tutulma 20 derece başak burcunda gerçekleşecektir başak burcu hizmet etmekle sağlık ve hijyen konuları çalışma şartları ve çalışanlarla ile ilgili olduğu için bu alanlara dikkat etmekte fayda vardır ayrıca natal haritada başak burcu hangi evde ise o konular aktif olacaktır. Burada önemli olan natal haritada herhangi bir gezegenle 1 derece orb içinde kavuşum üçgen sekstil kare yada karşıt açı olup olmadığına bakılmalıdır ,tutulmada kiron ile karşıt açı olması sağlık konularına dikkat çekmektedir. Kuzey yönünde olan tutulmalar iyiye işaret olarak yorumlanır en azından  bozucu bir etkisi yoktur. Kısmi bir tutulmadır,aslında güneş tutulmaları insanların ruhun yolculuğuna işaret etmektedir ruhlar gruplar halinde dünyaya geldiği ve o nedenle doğumdan önce güneş tutulmaları ruhun yolculuğu hakkında fikir vermektedirler, basit olarak açıklayacak olursak 09.03.2016 yılına kadar doğanlar bu güneş tutulması içinde kabul edilirler ve bize bir hayat temasından bahsederler mesala bu tutulma başak burcunda olduğu için mükemmellik peşinde koşan ruh olarak tanımlayabiliriz ve aynı zamanda ikmale kalmamış ve daha rahat hayat koşullarına sahip olabileceğini söylemekde mümkündür gene kısmi bir tutulma olması da bu hayat yolunda kendisine yardım eden insanlarda olabileceğini söyleyebiliriz.

YÜKSELEN BURCA GÖRE :

KOÇ BURCU :  Bu tutulma  12 .evde olacağı için  ruhsal sağlık elde olmayan koşullar gizli düşmanlar gibi konular gündemde olabilir.  BOĞA BURCU :  5. ev de olacağı için Romantizm, flört, cinsellik, yaratıcılık, çocuklar, risk almak, eğlence, ortamları  şeklinde olabilir. İKİZLER BURCU tutulma 4.evde  olacağı için  ev, yakın çevre, destek verenler, baba, sona erme, güvenlik, yerleşim  gibi durumlarda  gelişmeler olabilir. YENGEÇ BURCU : tutulma 3. evde olacağı için Yakınlar, kardeşler, iletişim, eğitim, yolculuklar, zihinsel konular, okuma, yazma, öğrenme eğitim ile ilgili gelişmeler şeklinde olabilir. ASLAN BURCU:  tutulma 2. evde olacağı için maddi kazançlar, gelirler, menkuller, kişisel birikimler, çalışma ve kazanma kapasitesi aksanında olacağı için bu alan dikkat çekecektir. BAŞAK BURCU : Tutulma  1.evde olacağı için Sağlık, ilişkiler, kişisel öncelikler, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar alanında etkili olacaktır. TERAZİ BURCU :  tutulma 12 .evde olacağı için Belalar, kayıplar, gizli düşmanlar, dedikodular, elde olmayan nedenlerle yıkım, ruhsal rahatsızlıklar, aydınlanma, karma alanında etkili olacaktır. AKREP BURCU :  tutulma 11 .ev  de olacağı için Arkadaş gruplan, sosyal çevre ve yardımlaşma, idealler, geleceğe ait planlar, meslekten gelen para gibi durumlarda etkili olacaktır. YAY BURCU tutulma 10.ev de olacağı için İş, kariyer, toplumsal roller, iyi ya da kötü şöhret, anne, başarı alanında etkili olacaktır. OĞLAK BURCU : tutulma  9. Evde olacağı için  Yolculuklar, yüksek öğrenim, yabancılar, felsefeler, egzotik şeyler, anlam arayışı, adalet alanında etkili olacaktır. KOVA BURCU: tutulma 8 .evde olacağı için hayatın sonu, ölüm ve ötesi, metafizik, eşin parası ve miras, ruhsal konular, majikal güçler  gibi konularda etkili olacaktır.  BALIK BURCU: tutulma  7 .evde olacağı için evlilik ve çok yakın arkadaşlar, açık düşmanlıklar, pazarlıklar, davalar, ortaklıklar alanında etkili olacaktır.

Erkan GÖZÜBÜYÜKOĞULLARI

Astroloji UzmanıYorum Gönder