şükran aydın

Ne Hissettinse O'sundur 《 şükran aydın 》: Astroloji 29.08.2015 Dolunay

Astroloji 29.08.2015 Dolunaynehissettinseo


29 Ağustos 2015 - Dolunay - Hasat Zamanı


Dolunayın Oluşumu


Dolunay gerçekleşeceği zaman Ay yörüngesi ile Güneş tam karşı karşıya gelir. Bu durumda Ay, gün doğumundan gün batımına kadar, tam bir yuvarlak şekil ile bütün bir gece gökyüzünde görülür. Ay’ın her dört evrelik çevrimi, 29,5 gün‘de tamamlanır ve bu dönüşüme “kavuşum ayı” adı verilir.


Bir başka tanım;
Dolunay ; yeni ay’ dan 14 gün sonraki görünen durumudur. Ay, Dünya etrafındaki hareketinin yarısını tamamladığında Dünya ve Güneş’le aynı hizada yer alır. Böylece Ay Güneş’ten aldığı ışınları Dünya’nın karanlık yüzeyine yansıttığı için Dünya’nın bu yüzeyinden daire şeklinde parlak görülür. Bu görünümü dolunay durumudur.


Astrolojik olarak dolunay nedir?
Güneş ile Ay'ın karşı karşıya geldiği Dolunayın psikolojik anlamı ;  Güneş, yani istekler ile Ay, yani duygular karşı kutuplarda gerilim yaratmaktadır. Genel olarak yaşamını duygusal gereksinimlerini karşılayacak şekilde sürdürmeyen kişilerde Dolunay etkisini daha fazla gösterir. Bastırılmış duygular seslerini duyurabilmek için dışarı çıkmaya çalışırlar. Duygusal hassasiyet artmıştır. Yeniay ve Dolunay duygusal yoğunluk açısından benzer özellikler gösterirler, ancak Dolunay daha dışa dönüktür, Yeniay ise iç gözlemle ilgilidir. Yeniay da kavuşum açısı varken dolunay da karşıt açı vardır ve yeniay dan daha gerilimli olayları açıklar ayrıca dolunayı bir hasat olarak da  görmek mümkündür bir şeyler bitmiş ve yeni bir olaya doğru gidilmek üzeredir.


Astrolojik haritalarda dolunay anlamı ; Dolunay döneminde doğanlar enerjilerini ilişkilere ve ortaklıklara yöneltirler. Yeniayın tam tersine bu grupta doğanlar tek başına hareket etmek yerine sürekli bir ortağa, bir partnere dayanmak, uyum göstermek ve işbirliği yapmak çabasındadırlar. Bu durum onların objektif olmak ve sürekli olarak bir tartma sürecinde olduklarını da gösterir. Bu grupta doğanlar daha fazla kararsız ve ilişkilerden kolay etkilenen, aktif olmak yerine reaktif olmayı seçen tiplerdir. Sürekli olarak teyit almak isteğinde olmak onları zorda bırakabilir. Bununla birlikte sosyal ortamlarda daha rahat ve paylaşımcıdırlar.


 29 ağustos da  meydana gelecek dolunay başak ve balık ekseni üzerinde olacak hizmet ve servis vermeyi ifade eden başak burcu her şeyi kontrol altında ve güvende olmayı tercih eder mükemmelin arayışı içindedir günlük hayatın içinde organize ve planlıdır buna karşılık balık burcu evrende tam bir birlik olduğunu evreni bir yapan gücün idraki en gelişkin noktasındadır , yüce olana teslimiyet hakimdir ruhsal ve manevi anlamda hizmet eden burçlardan biridir. Görüldüğü üzere başak burcu bu dünya için hizmet ederken balık burcu ruhsal ve manevi anlamda hizmet için buradadır. Burada bir karşıt açı mevcuttur.


İstanbul’a göre saat 21:35 ‘de meydana gelecek dolunay esnasında koç burcu yükselmekte buda marsın etkin olacağının bir göstergesidir , mars aslan burcunda hareket etmekte ve geri giden Venüs ile kavuşum halinde olduğundan ilişkilerde hareket getirse de sorunlara da işaret etmekte bu nedenle temkinli olmak da fayda var , bu dolunay normal aksında olacağı durumu daha net görme imkanına sahip olacağız (6-12 aksı) Uranüs ile pluto arasında ki kare açı kariyer ve kendi benliğimiz üzerinde baskı oluşturabilir .Satürn 8.evden artık çıkmakta ve ay düğümleri dışında  olumsuz bir açısı görünmemektedir. Ay ile Neptün arasında kavuşum ile Güneş jupiter kavuşum olmakla birlikte bu gezegenler arasında karşıt açı yapmaktalar buda aslında tezat bir duruma işaret etmektedir, jupiter yöneticisi olduğu balık burcunun karşısında başak burcunda düşmektedir. Ay ile jupiter arasında kısmi ağırlama mevcut buda bir nevi koruma olarak görülebilir. Pluto ile güneş arasında üçgen açıda çalışma hayatı ve şartlarına ve sağlık alanına destek olarak görülebilir. Dolunay 6 derecede ay balık güneş başak ekseninde  olacaktır. Natal haritalarda dolunay 5 derece orb içinde dikkate alınmalıdır. En çok etkilenecek burçlar baş da balık başak burcu ve ikizler  yay burçları bu dolunaydan etkilenecektir. Karşıt açı olduğu için dolunaylar gerilim ve çatışma içerebilir.

Yükselen Burca Göre: 


Koç Burcu –Terazi Burcu:  Bu dolunay 6-12 aksında olacağı için ruhsal sağlık elde olmayan koşullar gizli düşmanlar ve hijyen sağlık ve çalışma ortamlarında gerginlikler getirebilir . 


Boğa Burcu –Akrep Burcu:  dolunay 5-11 ev aksında olacağı için grup çalışmaları arkadaşlık ortamları ve keyif alınan durumlar aşk  çocuklar alanında etkili olacaktır. 


İkizler Burcu –Yay Burcu: dolunay 4-10 aksında olacağı için kariyer iş alanında patron yada müdürlerle çatışma şeklinde ayrıca ev ve aile ortamını da bu durum etkileyebilir. 


Yengeç Burcu –Oğlak Burcu:  3- 9 ev aksanında olacağı için eğitim medya hukuk ve yakın çevre kardeşler akrabalar alanında çatışma olabilir. 


Aslan Burcu -Kova Burcu: 2-8 aksanında olacağı için borçlar krediler alacak ve kendi parasal kaynaklarımız arasında sürtüşme çatışma olabilir. 

Başak Burcu - Balık Burcu: 1-7 Ev aksında olacağı için kişisel öncelikler  İkili ilişkiler evlilik ortaklık açık düşmanlık alanında çatışma ve sürtüşme olabilir.Erkan Gözübüyükoğulları
Astroloji Uzmanı
Yorum Gönder