şükran aydın

Ne Hissettinse O'sundur 《 şükran aydın 》: Ay Tutulmasının Etkileri

Ay Tutulmasının Etkileri

                                  

   Ay Tutulması Nedir?  


28.09.2015 Ay Tutulması Etkileri?


Dünya’nın ay ile güneş arasına girmesi olayıdır . Ayın dünyanın gölgesine girmesi ile güneşten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Ay tutulması, dolunay zamanında ve ayin düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Güneş karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında dünyanın gölgesi aya düşer. Bu 1.360.000 km uzanan gölge konisi ay uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay saatte 3456 km hareket ettiği için, ortalama ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün ayın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay’a karşı olan dünya yüzeyine çarpan güneş ışınları dünyanın atmosferi tarafından kırıldığı için, ay tutulmasında ay tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, dünyanın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu zayıf ışık kalıntıları görünürlüğü mahalli atmosferik şartlara bağlı olarak ay’ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Ay dünyanın etrafını dönerken  ay düğümlerinden birine giderek yaklaşır ve 12-24 derece içindeyken dolunay meydana gelir. Dolunay düğüme ne kadar yakın olursa ay tutulması da o kadar büyük olur. Kuzey ve güney ay düğümlerine 12° 15 yakınlıktaysa dolunay olursa parçalı tutulma eğer tutulma ay düğümlerinden 0° ile 3° 45 arasında ise bu tam tutulmadır ayrıca bu uzaklık 3° 45 ile 6° 0 arasında ise hem tam hem de parçalı tutulma olur. Yılda iki kez ya da  üç kez ay tutulması olur. Ay tutulmaları duygusal  bireysel  aile’ye ait konuları durumları da  göstermesine rağmen daha içsel kalan etkileri tetikler ayrıca bu durum toplumu politik siyasi hayata  yansımaları da   olmaktadır. Bu dönemde insanlar daha dışa dönük aktif olmak yerine içe çekilme olan durumu gözden geçirme  yalnızlığı tercih etme eğilimleri olabilmektedir. Bu dönemde önemli kararları vermekten kaçınmak iyi olacaktır. Ay tutulmaları kişisel yaşamamızda bazı güvensizliklerde getirebilir.

Güneş ve ay tutulmaları arasında ki fark ; Güneş tutulmasının sonuçlarının daha dışsal olarak görülmesi kişinin hayat üzerinde daha fazla olay bazında etki oluşturması kişiyi gözle görülür şekilde harekete geçirmesi , ay tutulmalarının ise daha içsel ve duygusal bazda olayları uyandırmasıdır. Kişisel bazda tutulmaların tutulmanın harita üzerinde etkili olması için; haritada hangi eve düştüğü ,doğum haritasında  ASC,MC, ve gezegenlere 5 derece orb içinde mi ? doğum haritasında herhangi bir açı kalıbı üzerinde irtibat kuruyor mu ? tutulma başka bir transit gezegenle irtibatı var mı ? tutulmanın yönetici gezegeni ve bu transit gezegen doğum haritası  progress ve güneş dönüş haritalarındaki herhangi bir gezegenle irtibat halinde mi ? tutulmanın herhangi bir sabit yıldızla irtibatı varmı ? gibi etkilere bakılmalıdır, her tutulmadan herkes etkilenecek diye bir kavram yoktur bu kanlı ay tutulması da olsa değişmez, tutulma haritası yukarda bahsedilen faktörlere bakılarak karar verilmelidir.

28.09.2015 günü saat 05:50 de  istanbul’a göre  bir kanlı ay tutulması olacak 4 derece koç burcunda meydana gelecek tutulma haritasında koç terazi ekseninde olan  tutulmada  başak burcu yükselmekte başak hizmet etmek sağlık ve hijyen koşullarını analitik düşünce yapısını ifade eden bir burç dur ancak yöneticisi Merkür terazi burcunda geri gitmesi nedeni ile ikili ilişkiler denge arayışı diplomasi gibi konularda zorlanma ve istediğimiz sonuçlara ulaşamama gibi etkilere neden olabilir merkürün  5 derece orb içinde güneş ile kavuşum  ay ile karşıt  ve pluto ile kare açı içinde olması özellikle ikili ilişkilerde çatışma mücadele ve denge kurmanın zor olduğunu anlatmaktadır. Unutmayalım ki Merkür nötr bir gezegendir kavuşum halindeki gezegenin özelliklerini kendisine alır o nedenle bu dönemde ikili ilişkilerde denge aramak oldukça zor olabilir. Zaten tutulmanı n koç terazi ekseninde olması marsın Satürn ile kare açı içinde ve marsın 12.evde bulunması iki kötücül gezegenin açı içinde olması da bizi zorlayacak koşullara işaret etmektedir. Koç, yengeç, terazi ve oğlak burçları en çok etkilenecek burçlardır. Özellikle 27,28,29 doğumlu teraziler, 26,27,28 haziran doğumlu yengeçler ,  26,27,28 aralık doğumlu oğlaklar,25,26,27 mart doğumlu koçlar  dikkat etmeliler. Tutulma öncü burçda olduğundan olaylar hızlı gelişir ve etkileri çabuk biter.

Yükselene göre tutulma etkileri :  

KOÇ –TERAZİ BURCU :1-7 Ev ekseni İkili ilişkiler ortaklık evlilik açık düşmanlık mahkemeler  alanında mücadele sorunlar olabileceği gibi hayatımızda önemli başlangıçlar yada girişimler olabilir, burada etki tepki ve karşılıklı  alışveriş söz konusu dur. 

BALIK - BAŞAK BURCU : 2-8 ev ekseni parasal konular borç alacak ilişkisi kredi borçlar kendi yatırımlarımız ve kaynaklarda kısıtlanma yada ani fırsatlar miras gibi durumlardan da etkilenme olabilir.

BOĞA - AKREP BURCU : 12-6 ev ekseni hastalıklar zayıflıklar gizli düşmanlar ruhsal yada fiziki sağlığımız bela ve problem getiren durumlar gibi konularda etkilenme olabilir.

İKİZLER - YAY BURCU : 5-11 ekseni eğlence tarzımız hobiler aşk keyif alınan durumlar yakın arkadaşlar grup çalışmaları çocuklarla ilgili durumlardan etkilenme olabilir.

YENGEÇ - OĞLAK BURCU : 4-10 ekseni  aile ve iş hayatı arasında denge arayışı kariyer ve aile ev hayatında gelişmeler sorunlar mücadele olabilir.

ASLAN - KOVA BURCU : 3-9 ekseni eğitim öğrenme zihinsel faaliyetler kardeşler yakın ve uzak akraba yolculuklar, medya ve hukuksal konularda etkilenme durumu olabilir.

Erkan Gözübüyükoğulları

Astroloji Uzmanı

Görsel Kaynağı
Yorum Gönder